1 af 9 foto fra HMAK/RKS/KJFR HOLD 1 FREDERICIA FEB 1971.

FOTOSTATUS

03-April-2020

10.551

Seneste nyt

03-April-2020

1 ENHED indsat

Fra P.I. From:
2 PNINFRKKMP/RKS/KJFR FREDERICIA MAJ 1970 opdelt i 9 foto

02-April-2020

4 ENHEDER Indsat

SPECKMP/KFR/JAN 1963 fordelt på 6 foto.
HMAK/RKS/KJFR/HOLD 1 FREDERICIA FEB 1971 9 foto.
KSGRUKMP HADERSLEV AUG 1980 1 foto.
2 PNINFKMP/I/KJFR FREDERICIA FEB 1981 1 foto.

OL-R John de Taeje

Oberstløjtnant John de Taeje

Se HER

Kære gamle kolleger fra KJFR.

Undertegnede gjorde tjeneste hos KJFR som henholdsvis SG samt Officer af reserven fra 1972-1991, heraf dog ca. 10 som FO/OO ved 3. JBDE, hvorefter jeg blev overført ved KJFR’s nedlæggelse til SLFR. Da SLFR i 2000 blev nedlagt overførtes jeg til Den Kgl. Livgarde, hvorfra jeg blev pensioneret som OL-R i 2011. Har ikke rigtigt et ungdomsfoto, så jeg fremsender et par senere foto til brug for persongalleri.

Har fundet et par gamle fotos – og mere følger – fra de første år hos KJFR og videre med fokus på II/KJFR – der blev til II/SLFR og senere til VII, der endeligt blev ”grounded” i 2006.

Med venlig hilsen

OL-R John de Taeje

Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev, Mobil: 4091 7650

Indsat 2020-03-08

 

 

"Kongens frokost" 27. april 2017 (Skru op for lyden)!

 • FOTO AF ENHEDER

  62 enheder - opdelt i 298 foto. Opdateret 2020-04-03.

 • PERSONGALLERIET

  932 foto. Opdateret 2020-04-03.

 • PERSONGALLERIET

  Send foto af dig selv i uniform med anførelse af grad, navn og dato. Så bliver du indsat i galleriet. Her f.eks. SG C. Gøtsche. Send til borgesen@post11.tele.dk TRYK PÅ BILLEDET!

Gert Bechlunds foto fra 1965.

 • KONGENS FROKOST

  Officerer tidligere tjenstgørende ved KJFR, mødes 2 gange om året til foredrag/aktiviteter og naturligvis den berømte frokost.

 • GL. OKS, SG, OG OF i 1960erne og 1970erne

  Tidligere tjenstgørende stampersonel og officerer i KJFR "storhedstid". Gruppen mødes til forskellige arrangementer 2 gange om året + 6. juli.

Overkonstabler, sergenter og officerer fra 1970erne på besøg i PANSERMUSEET og OKSBØLLEJREN den 21. oktober 2017

 • ARTIKLER OM PERSONER

  Artiklerne er ikke specielt udvalgt, men indsættes efterhånden som Web får kendskab til, eller får tilsendt materiale om personer.

 • 3 KVGESK/I/KJFR "ISBJØRNEESKADRONEN"

  Takket være major Bo Hagsten, har vi bevaret eskadronens scrapbøger med alt mellem himmel og jord. Tag selv et kik.

 • VIDEO og DIAS

  Enkelte film og diasserier er indsat her. (Skru op for lyden)

WEB er Teddy Børgesen. Ved KJFR 1967-1978.