General Ole Kandborg fortalte ved "Kongens Frokost" om sin karriere under overskriften "NEDSLAG", hvor han i forhold til forskellige kommandoer i Hæren kom ind på de udenrigspolitiske hændelser, som berørte de enkelte funktioner, han bestred i samme tidsrum

FOTOSTATUS

12-November-2019

10.244

Seneste nyt

12-November-2019

25 foto-tekst sider indsat i KONTAKT 1980-1989

I hovedsagen KONTAKT 1983 + 1. kvartal 1984

11-November-2019

"Kongens Frokost" den 31 OKT 2019 er tilføjet REFERAT.

"Kongens frokost" 27. april 2017 (Skru op for lyden)!

 • FOTO AF ENHEDER

  49 enheder - opdelt i 261 foto

 • PERSONGALLERIET

  896 foto. Opdateret 2018-01-05.

 • PERSONGALLERIET

  Send foto af dig selv i uniform med anførelse af grad, navn og dato. Så bliver du indsat i galleriet. Send til borgesen@post11.tele.dk TRYK PÅ BILLEDET!

Gert Bechlunds foto fra 1965.

 • KONGENS FROKOST

  Officerer tidligere tjenstgørende ved KJFR, mødes 2 gange om året til foredrag/aktiviteter og naturligvis den berømte frokost.

 • GL. OKS, SG, OG OF i 1960erne og 1970erne

  Tidligere tjenstgørende stampersonel og officerer i KJFR "storhedstid". Gruppen mødes til forskellige arrangementer 2 gange om året + 6. juli.

Overkonstabler, sergenter og officerer fra 1970erne på besøg i PANSERMUSEET og OKSBØLLEJREN den 21. oktober 2017

 • ARTIKLER OM PERSONER

  Artiklerne er ikke specielt udvalgt, men indsættes efterhånden som Web får kendskab til, eller får tilsendt materiale om personer.

 • 3 KVGESK/I/KJFR "ISBJØRNEESKADRONEN"

  Takket være major Bo Hagsten, har vi bevaret eskadronens scrapbøger med alt mellem himmel og jord. Tag selv et kik.

 • VIDEO og DIAS

  Enkelte film og diasserier er indsat her. (Skru op for lyden)

WEB er Teddy Børgesen. Ved KJFR 1967-1978.