Seneste nyt

29-September-2022

Foto indsat: 13.756

REDAKTION

29-September-2022

10 gl. avisudklip fra OKS-1 Bent Elkjærs samling om STKMP patruljeøvelse i FEB 1973.

"Kongens frokost" 27. april 2017 (Skru op for lyden)! - "The King's Lunch" April 27, 2017 (Turn up the volume)!

Joint Organization of the Sergeant Group

KJFR symboler samt scannede publikationer, hæfter og bøger.

KJFR symbols as well as scanned publications, booklets and books.

Se f.eks. SSG J.B. Nielsens private foto fra tjenesten 1967-1989 her.

Take a look at SSG J.B. Nielsen's private photos from the service 1967-1989 here.

Regiments- og soldaterforeningsblad til og med 1990

Regiment and Soldiers' Association Magazine up to and including 1990

Soldaterforeningsblad efter 1990

Soldiers' Association magazine after 1990

PHOTOS OF COMPANIES

Tidligere forsider, hvor begivenheder og-eller personer med tilknytning til KJFR er vist på forsiden.

Previous front pages where events and / or persons associated with KJFR are shown on the front page.

PERSONAL GALLERY

Opdelt i årgange.
(Foto: Gråstenvagt 1983)

We remember THE SERGEANT SCHOOL in SØNDERBORG

Se f.eks LT O. Pedersens private billeder fra tjenesten 1976-1982 - indsat under årgang 1976.

Officerer tidligere tjenstgørende ved KJFR, mødes 2 gange om året til foredrag/aktiviteter og naturligvis den berømte frokost.

Tidligere tjenstgørende stampersonel og officerer i KJFR "storhedstid". Gruppen mødes til forskellige arrangementer 2 gange om året + 6. juli.

Artiklerne er ikke specielt udvalgt, men indsættes efterhånden som Web får kendskab til, eller får tilsendt materiale om personer.

Seniorsergent S.U. Samuelsen har bidraget til KJFR historie med 2 indbundne bind af tjenestebladet "LANDSOLDATEN" 1964+1965 (AUG 2016)

Senior Sergeant S.U. Samuelsen has contributed to KJFR history with 2 booklets of the service magazine "LANDSOLDATEN" 1964 + 1965 (AUG 2016)

Takket være major Bo Hagsten, har vi bevaret eskadronens scrapbøger med alt mellem himmel og jord. Tag selv et kik.

Årsskrifterne er fra 1987, 1988, 1989, 1990 og 2012.

The yearbooks are from 1987, 1988, 1989, 1990 and 2012.

Enkelte film og diasserier er indsat her. (Skru op for lyden)

III KJFR - fra 1991 VII JDR, indgik i JKG i tiden 1983 - 1996. Her er mange foto af "Kongens folk".
Kampgruppens sidste år, indtil 2004, er medtaget for fuldstændighedens skyld.
JKG 1983 - 2004.

III KJFR - from 1991 VII JDR, was part of JKG in the period 1983 - 1996. Here are many photos of "The King's people".
The last year of the battle group, until 2004, is included for the sake of completeness.
JKG 1983 - 2004.

WEB er Teddy Børgesen. Ved KJFR 1967-1978.

Webmaster is Major Teddy Børgesen. Serving in the Regiment (KJFR) 1967-1978.