Seneste nyt

29-September-2022

Foto indsat: 13.756

REDAKTION

29-September-2022

10 foto indsat på årgang 1973

10 gl. avisudklip fra OKS-1 Bent Elkjærs samling om STKMP patruljeøvelse i FEB 1973.

"Kongens frokost" 27. april 2017 (Skru op for lyden)! - "The King's Lunch" April 27, 2017 (Turn up the volume)!

 • LITTERATUR

  Joint Organization of the Sergeant Group

 • KJFR SYMBOLIK og SYMBOLER

  KJFR symboler samt scannede publikationer, hæfter og bøger.

  KJFR symbols as well as scanned publications, booklets and books.

 • Private foto er indsat under KJFR-årgange.

  Se f.eks. SSG J.B. Nielsens private foto fra tjenesten 1967-1989 her.

  Take a look at SSG J.B. Nielsen's private photos from the service 1967-1989 here.

 • KONTAKT

  Regiments- og soldaterforeningsblad til og med 1990

  Regiment and Soldiers' Association Magazine up to and including 1990

 • KONTAKT

  Soldaterforeningsblad efter 1990

  Soldiers' Association magazine after 1990

 • TIDLIGERE FORSIDER

  Tidligere forsider, hvor begivenheder og-eller personer med tilknytning til KJFR er vist på forsiden.

  Previous front pages where events and / or persons associated with KJFR are shown on the front page.

 • KJFR HISTORIE

  Opdelt i årgange.
  (Foto: Gråstenvagt 1983)

 • Private foto er indsat under KJFR EFTER ÅRGANG

  Se f.eks LT O. Pedersens private billeder fra tjenesten 1976-1982 - indsat under årgang 1976.

 • KONGENS FROKOST

  Officerer tidligere tjenstgørende ved KJFR, mødes 2 gange om året til foredrag/aktiviteter og naturligvis den berømte frokost.

 • GL. OKS, SG, OG OF i 1960erne og 1970erne

  Tidligere tjenstgørende stampersonel og officerer i KJFR "storhedstid". Gruppen mødes til forskellige arrangementer 2 gange om året + 6. juli.

 • ARTIKLER OM PERSONER

  Artiklerne er ikke specielt udvalgt, men indsættes efterhånden som Web får kendskab til, eller får tilsendt materiale om personer.

 • 3 KVGESK/I/KJFR "ISBJØRNEESKADRONEN"

  Takket være major Bo Hagsten, har vi bevaret eskadronens scrapbøger med alt mellem himmel og jord. Tag selv et kik.

 • VIDEO og DIAS

  Enkelte film og diasserier er indsat her. (Skru op for lyden)

 • Regimentsbladet "LANDSOLDATEN" 1964+1965

  Seniorsergent S.U. Samuelsen har bidraget til KJFR historie med 2 indbundne bind af tjenestebladet "LANDSOLDATEN" 1964+1965 (AUG 2016)

  Senior Sergeant S.U. Samuelsen has contributed to KJFR history with 2 booklets of the service magazine "LANDSOLDATEN" 1964 + 1965 (AUG 2016)

 • III KJFR ÅRSSKRIFTER

  Årsskrifterne er fra 1987, 1988, 1989, 1990 og 2012.

  The yearbooks are from 1987, 1988, 1989, 1990 and 2012.

 • JYSKE KAMPGRUPPE - (JUTLAND INFANTRY BRIGADE)

  III KJFR - fra 1991 VII JDR, indgik i JKG i tiden 1983 - 1996. Her er mange foto af "Kongens folk".
  Kampgruppens sidste år, indtil 2004, er medtaget for fuldstændighedens skyld.
  JKG 1983 - 2004.

  III KJFR - from 1991 VII JDR, was part of JKG in the period 1983 - 1996. Here are many photos of "The King's people".
  The last year of the battle group, until 2004, is included for the sake of completeness.
  JKG 1983 - 2004.

WEB er Teddy Børgesen. Ved KJFR 1967-1978.

Webmaster is Major Teddy Børgesen. Serving in the Regiment (KJFR) 1967-1978.