1950-1959 SOLDATERS FOTOALBUM

157 foto fra værnepligten ved 7 REG i tiden NOV 1958 - FEB 1960, 16 måneder. Tj. ved STKMP/BDE i Køkkensektionen. Indsat 2017-11-14.

47 foto fra værnepligtstiden i 1958 samt foto fra soldaterjubilarstævner i 2008 og 2012.

407 foto fra mange års tjeneste fra værnepligten i 1956-58 til tjenesten som reserveofficer fra 1974 til 1990. MJ foto er tillige indsat på årgangene. 2017-04-20.