1970-1979 SOLDATERS FOTOALBUM

65 foto fra tjenesten gennem årene. 2017-12-10.

114 foto fra tjenesten 1979-1982. 2017-04-20.

40 foto fra tjenesten ved 3 KVGESK/I/KJFR i Holstebro 1979. 2017-06-02.

88 elementer fra værnepligten ved 1 MOTINFKMP/II/KJFR 1979. (2020-07-01).

33 foto. 2017-06-01.

20 foto. MG Bjarne Andresens foto fra 1 MOTINFKMP (UDS) OKT 1977-78. 2017-04-20.

53 elementer fra årene 1976 til 1982. 2018-06-20.

27 foto. OKS Claus Pedersens foto fra 2 PNINFKMP/I/KJFR i hovedsagen fra 1978.

22 foto. MG Finn Nordby Pedersens foto fra 2 PNINFKMP, 1 DEL. NOV 1974 - NOV 1975.

21 elementer fra tjenesten mellem 1971-2011. (2020-03-08)

22 elementer fra tjenesten mellem 1971-2010. (2020-05-14)

55 elementer fra 1970 og frem. (2020-05-17).