1980-1989 SOLDATERS FOTOALBUM

Major S.E. Meyer (1928-2011) blev pensioneret 1988 efter tjeneste fra 1948. Her er 24 foto og tekstfoto han har efterladt. (2017-09-27)

35 foto fra chefsergent Kurt Fohlmanns tjeneste ved KJFR i året 1988. 2017-07-18.

1988-89. 61 foto. Samme kompagni som CSG Kurt Fohlmann. 2017-07-18.

28 foto fra værnepligten ved 3 MOTINFKMP, 3 DEL, 2 GRP i 1983-84. 2017-06-20.

38 foto. 2017-06-16.

38 foto. Glimt fra CSG Holger Thor Nielsens tjeneste i hovedsagen ved KJFR. 2017-06-22.

37 foto. Overkonstabel 1. Mogens Paludan Jensen, 1980-1987. 2017-04-21.

94 Foto. fra KSGRU ved SLFR 1980 efterfølgende ved 2 PNINFKMP/I/KJFR fra 1981. - OVDEL/STKMP/I/KJFR i 1983. (2019-05-31).