MAJOR OLE BAK SØRENSEN IN MEMORIAM

Af oberstløjtnant Hans Vedholm

Major Ole Bak er død

Født 21. januar 1935

Død 26. februar 2020

MJ-R Ole Bak Sørensen døde den 26. februar på Skejby Sygehus, efter at han havde været indlagt i nogle uger.

Ole Bak var en rigtig officer. Pligtopfyldende og i godt selskab med sine soldater.

Han var med på et af de første hold til Gaza som delingsfører, og han gentog turen til Gaza et år efter. Han var også et år i Kashmir som FN observatør i UNMOGIP.

I Fredericia gjorde han tjeneste som delingsfører, næstkommanderende og kompagnichef. For det meste i III/KJFR, og han bidrog kraftigt til at skabe den ånd og gode stemning, som altid prægede bataljonen.

Ole Bak var udlært reklametegner, og han havde sin egen tegnestue gennem mange år. Han er manden bag de mange flotte årsskrifter m.v. til III/KJFR - og vores sangbog.

Ole var ivrig reserveofficer, og han var i mange år formand for Reserveofficersforeningens Midtjyske Kreds, leder af feltsport og meget andet. For denne store indsats modtog han Reserveofficersforeningens Hæderstegn.

Æret være hans minde.

Se nogle af major Ole Baks foto her: 

Gå tilbage til KJFR FORSIDE