Major J.C. Wiberg IN MEMORIAM (1926-2000)

DØDSFALD

En markant skikkelse med absolut egne meninger, major Jørgen Christian Wiberg, Odinsvej 20 i Fredericia, er død 74 år gammel.

J.C. Wiberg havde militære rødder. Hans far var sekondløjtnant ved Dragonerne i Næstved. Efter endt skolegang på Hellerup Gymnasium, hvor han tog studentereksamen i 1944, arbejdede han i et år ved landbruget.

Siden blev han rekrut ved garnisonen i Tønder, hvor han gjorde tjeneste ved Fodfolks Pionerkommandoet. Han blev kornet og senere sekondløjtnant.

Derefter gjorde han dels tjeneste i Søgårdlejren og dels i Tønder. Han var også på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, og han var også en tur omkring Grønland. I 1961 blev Kongens Fodregiment i Tønder - til Wibers store fortrydelse - nedlagt og flyttet til Fredericia og lagt sammen med Jyske Fodregiment. Wiberg flyttede med til fæstningsbyen, hvor han avancerede hurtigt til kaptajn og major. Efter mange år som kompagnichef på Ryes Kaserne blev han overflyttet til regimentsstaben ved Kongens Jyske Fodregiment.

J.C. Wiberg blev i 1978 - som 52-årig - pensioneret. Og det skete ikke med hr. Wibergs gode vilje. Han blev godt gal i skralden, som han selv udtrykte det i Dagbladet. På det tidspunkt fortrød han, at han ikke var forblevet reserveofficer. De skulle nemlig først pensioneres som 60-årige.

Han brugte en del af sin tid som pensionist til hvervet som FN-observatør. Han var igennem hele sit liv meget historisk - især militærhistorisk - interesseret og han var én af de bærende kræfter, da Fredericia-officeren major Th. von Zeilaus personlige ejendele fra Dansk Vestindien-tiden fik plads på et lille museum på Ryes Kaserne.

Major Jørgen Christian Wiberg var også kendt i det fredericianske bybillede som "manden med hunden". Han brugte nemlig mange timer fløjtende med sixpence på hovedet, på hastige og målrettede vandreture i byen sammen med gravhunden Jess.

I november (1999) blev Wiberg ramt af en blodprop og måtte igennem et længere hospitalsophold og genoptræning, men det lykkedes den viljefaste major at komme så meget til hægterne igen, at han kunne vende hjem til sit elskede hus på Odinsvej.

J.C. Wiberg var netop vendt hjem efter et weekendophold sammen med veninden, Inga, da han faldt sammen og døde i hjemmet mandag aften.

J.C. Wiberg efterlader sig tre døtre - Louise, Maren og Johanne - og veninden Inga. Alle tre døtre er bosat i Fredericia. 

_____

Major J.C. Wiberg blev begravet fra Sct. Michaelis Kirke, fredag den 25. august 2000.