Major Henning Schwegler Poulsen in memoriam

Major ved Kongens Jyske Fodregiment
HENNING SCHWEGLER POULSEN 
er den 14. december 2016 gået til Ryes Brigade. 
Han blev 89 år.

Major ved Kongens Jyske Fodregiment
HENNING SCHWEGLER POULSEN
er den 14. december 2016 gået til Ryes Brigade.
Han blev 89 år.

DØDSFALD
Ref.: JP 18/12 2016

Oberstløjtnant Hans Vedholm skriver, den 4. januar 2017:

Kære venner! Jeg føler et behov for at skrive til jer i år. For det første: GODT NYTÅR til jer og jeres pårørende. Dernæst så måtte vi tage afsked med major Henning Schwegler Poulsen. Han var en legende ved vort regiment. 

Han døde den 14. december 2016, og han blev bisat fra Marstal Kirke den 21. december. Ved bisættelsen og en senere mindehøjtidelighed deltog major Jes Peter Beirholm, major K.F. Nielsen og jeg selv, og vi blev suppleret af major Bjarne Ravn Uberg i Svendborg. 

Der var en smuk krans fra Kongens Officerer ved kisten. Ved mindehøjtideligheden på Marstal Hotel var der repræsentanter fra Sirius-Patruljen og en tale.

Jeg fremhævede selv Schwegler som en god soldat og en god chef for sine officer, befalingsmænd og menige, og jeg overrakte et Fredericia-kort fra Prinsens Port med vor sorg og største medfølelse til de efterladte

K.F. overtog derefter og tale varmt om kampvognseskadronen, III/KJFR, som Schwegler var den første chef for, og hvor han indførte symbolet "Isbjørnen" på alle kampvogne m.v. i eskadronen.

Bjarne Uberg sluttede af med at fortælle, hvordan han var kommet til Schweglers kompagni som konstabel, på hans opfordring var blevet sendt på sergentskole og senere på løjtnantsskole.

Som Bjarne sagde: "Han var en bedre far for mig, end min kødelige far nogensinde havde været." 

Det var er værdig bisættelse i Marstal Kirke, og en dejlig mindesammenkomst på Hotel Marstal.Her mødte vi Birgit, Schweglers anden hustru, som nogle husker fra gården i Sellerup. De fik sammen fem børn: Flemming, Birgit, Thomas og tvillingerne Claus og Lars. Med sin første kone havde Schwegler børnene Bjørn og Eva. 

Nogle kan undre sig over, hvorfor Schwegler bosatte sig i Marstal på Ærø. Så vidt vi fik at vide, var det, fordi han kunne få en bådplads i Marstal.

Han var en trofast deltager i vores frokostmøder, og i flere år kom han agende på motorcykel, og er der nogle, der nogensinde kan mindes Schweigler i dårligt humør? Aldrig har ordene: "Visse, vasse" passet, når der blevet snakket om småting. 

Æret være hans minde!

Tak for videresendelsen Peer og tak Hans for den mindeværdige beskrivelse af dagen m.m.. Mange gode minder passerer revy under gennemlæsningen. Tak til Beirholm, Uberg, K.F. og du Hans fordi I tog jer tid til deltagelse i begravelsen og gav Schwegler nogle ord med på vejen. Flot.

Bedste hilsener 

 John Lohff

Til Alle.

Det viser noget om vores sammenhold ved Kongens Jyske Fodregiment at der er nogle personer som vil gøre en ekstra indsats når det er nødvendig. Det er noget vi alle sammen kan føle os stolte af.

Endnu engang tal til de personer som kunne afse tid til at sige fravel til en rigtig god soldaterkammerat.

Tak til Hans for en rigtig god beretning.

Hilsen Poul-Erik Brokop

Kære Hans -og I andre

Schwegler var chef for 3 KVGESK/I/KJFR. Han var min chef da jeg som ung frivillig sergent var kampvognskommandør i Eskadronen. Jeg husker hans "visse-vasse" til de små problemer. De store problemer tog han sig af - de små kunne andre - typisk en selv - ordne.

Han var et stort forbillede, da jeg selv langt senere kom til roret ved 1 KVGESK/I/ - tør jeg skrive det - JDR - et par år senere "Bøllebank-eskadronen"

med venlig hilsen

Ole K. Christensen

Gå tilbage til ARTIKLER OM PERSONER

Gå tilbage til KJFR FORSIDE