1957 i Gaza

29. august 2003 - Kristeligt Dagblad

Oberst Carl Engholm, Viborg, er død, 90 år.

Carl Engholm gjorde i 1931 som kun 17-årig tjeneste i Algeriet og Marrokko for Fremmedlegionen, hvorefter han kom hjem og tog studentereksamen fra Gl. Hellerup Gymnasium. Siden påbegyndte han en karriere i Hæren, hvor han blev officer i 1937. I besættelsesårene var Carl Engholm fra 1943 aktiv i den illegale Generalstabens Efterretningssektion. Han opererede i Danmark og Sverige og måtte derfor adskillige gange krydse Øresund. I 1944 blev han taget af Gestapo og sendt til koncentrationslejren Neuengamme. I 1945 blev han hentet hjem af »de hvide busser«, og han fik efter krigen fornemme poster i udlandet. I begyndelsen af 1950'erne var Carl Engholm militærobservatør i Pakistan og Indien, og under Suez-krisen i 1956 var han Danmarks første chef for de blå baretter i dansk-norske bataljon i Egypten under FN. I 1961 blev Carl Engholm oberst af Infanteriet, og han beklædte siden en række militære chefposter frem til sin afsked i 1974. Carl Engholm, der bl.a. var præsidiemedlem for FN-Museet De Blå Baretter, udgav sine erindringer i 1996.

Gå tilbage til ARTIKLER OM PERSONER

Gå tilbage til KJFR FORSIDE